วิธีชำระเงิน

618

โปรดโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายธนิต บุญเจริญ
เลขที่บัญชี 107-3-63836-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามพราน
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายธนิต บุญเจริญ
เลขที่บัญชี 406-815883-3